Đồ án CADCAMCNC - Nguyễn Đức Tín

Đồ án CAD/CAM/CNC Thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.. 2
YÊU CẦU ĐỒ ÁN CAD/CAM/CNC.. 3
CHƯƠNG I.      GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CAD/CAM/CNC.. 5
1.1         Vai trò và chức năng của CAD/CAM/CNC.. 5
1.2         Ứng dụng CAD/CAM/CNC trong việc thiết kế chế tạo sản phẩm.. 5
1.3         Giới thiệu chung về chức năng của ProE trong tổ hợp CAD/CAM/CNC.. 6
CHƯƠNG II.    PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT. 8
2.1         Lựa chọn chi tiết 8
2.2         Phân tích kỹ thuật và điều kiện làm việc của chi tiết 8
2.3         Thiết kế chi tiết 9
CHƯƠNG III.       PHÂN KHUÔN VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG.. 10
3.1         Phân khuôn. 10
3.2         Lập quy trình công nghệ gia công. 16
3.2.1     Khả năng công nghệ gia công chi tiết 16
3.2.2     Chọn máy và các thông số kỹ thuật của máy. 17
3.2.2.1 Chọn máy. 17
3.2.2.2 Thông số kỹ thuật 17
3.2.3     Lựa chọn thứ tự các bước công nghệ, nguyên công. 18
3.2.4     Chọn dao và các thông số công nghệ. 18
3.2.4.1 Nguyên công 1. 18
3.2.4.2 Nguyên công 2. 20
CHƯƠNG IV.       LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT. 25
4.1         Phân tích lập trình gia công. 25
4.2         Tạo phôi chi tiết 25
4.3         Lập trình gia công. 26
4.4         Xuất chương trình gia công. 45
Cảm ơn bạn đã ghé thăm Chia Sẻ Chân Thành!

Bạn sẽ có được một backlink dofollow ngay sau khi đăng comment. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến với bài viết này, hãy bình luận ngay nhé. Bạn vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu.