Recent post cho blogspot Blogger

Tiện ích Recent post với phần mô tả bài viết có hình ảnh khi di chuột rất đẹp mắt. Nó thích hợp để đặt trên Sidebar hoặc sau tiêu đề bài viết.
Recent post cho blogspot Blogger


Code tiện ích:

Trong đó:
  • Width: 250px :độ rộng của bảng nhỏ khi rê chuột vào tiêu đề bài viết.
  • Background: #ccc : màu nền của cửa sổ popup khi rê chuột vào tiêu đề bài viết.
  • Imgwidth = 60 : chiều rộng của ảnh đại diện.
  • Imgheight = 60 : chiều cao của ảnh đại diện.
  • SummaryPost = 150 : số ký tự hiển thị ở cửa sổ Popup khi khi rê chuột.
  • Home_page: địa chỉ blog của bạn, (thay http://shareplainly.blogspot.com/ thành URL blog của bạn).  
  • Label: Tên nhãn muốn hiển thị, hãy thay All thành tên nhãn của bạn.
  • Numposts=5: Số bài muốn hiển thị trong tiện ích này.
Thủ thuật trên áp dụng cho tất cả các bài viết trong Blog, nếu muốn áp dụng cho bài viết trong cùng một nhãn thì thay:
       https://sites.google.com/site/allshareplainly/s2-post-shareplainly.js
bằng:
       https://dl.dropbox.com/u/74775294/Filejs/s2-label.js

     Cách tiến hành:
   1. Đưa vào tiện ích:
      -  Đăng nhập vào Blog
      - Vào Bố cục
      - Thêm 1 tiện ích HTML/Javarscrip và dán code vào.
  2. Chèn vào sau tiêu đề bài viết:
      -  Đăng nhập vào Blog
      - Chọn Mẫu  ›  Chỉnh sửa HTML ›  

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Chia Sẻ Chân Thành!

1 nhận xét:

Bạn sẽ có được một backlink dofollow ngay sau khi đăng comment. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến với bài viết này, hãy bình luận ngay nhé. Bạn vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu.