Danh sách các biểu tượng cảm xúc trên Facebook

Dưới đây danh sách đầy đủ của tất cả các biểu tượng cảm xúc Facebook. Như bạn có thể thấy, chúng ta có vô số biểu tượng cảm xúc tuyệt vời để lựa chọn. Bạn sẽ tìm thấy một lựa chọn tuyệt vời của khuôn mặt cười quen thuộc và mã số của chúng cùng với một số lượng lớn các biểu tượng cảm xúc mới cũng rất phổ biến.

Bây giờ bạn có thể dễ dàng thể hiện bản thân mình để bạn bè của bạn khi bạn đang vui, buồn, yêu, cáu kỉnh, hay trải qua chỉ là về bất kỳ cảm xúc nào khác trong khi trang trí status bình luận Facebook của bạn bằng cách sử dụng danh sách biểu tượng cảm xúc Facebook của chúng tôi. Chỉ cần chọn biểu tượng cảm xúc tốt nhất phù hợp với tâm trạng của bạn.

Để sử dụng các biểu tượng tuyệt vời của chúng tôi, các bạn chỉ cần sao chép và dán mã biểu tượng bên dưới hình ảnh của biểu tượng cảm xúc. Đừng lo lắng nếu bạn thấy các mã như là một hình vuông rỗng; vẫn sẽ chuyển đổi các biểu tượng cảm xúc khi bạn đăng nó trên Facebook! Ấn Ctrl+D để lưu trang này làm bí kiếp nhé!

Facebook Smiley Face Facebook big smile - Grin emoticon Facebook Sad Emoticon Facebook Cry Emoticon Facebook Tounge Out Emoticon Facebook Angel Smiley Emoticon Facebook Devil Emoticon Facebook Confused Smiley Facebook Wink Smiley Facebook Gasp Emoticon Facebook squint emoticon Facebook angry smiley Facebook Kiss Emoticon

Facebook Heart Emoticon Facebook Kiki Smiley Glasses Smiley for Facebook Facebook Sunglasses Smiley Facebook Shark Emoticon Facebook Robot Smiley Facebook Grumpy Smiley Facebook Pacman Emoticon Facebook Unsure Smiley Facebook Curly Lips Emoticon Facebook Blush Emoticon Thumb Up (y) Like Facebook Emoticon Poop - New Facebook Emoticon

Chris Putnam emoticon Facebook Penguin Emoticon Peace Fingers Emoticon Facebook Sun Emoticon Facebook Cloud Icon Umbrella Emoticon Facebook Thunder Emoticon Stars Facebook Emoticons White star Facebook emoticon Snowflake Emoji for Facebook Facebook Snowman Emoticon Cup Of Coffee Facebook Emoticon Hot plate emoticon

Boat emoticon Fuel pump emoticon Airplane Facebook emoticon Fountain emoticon Tent emoticon Facebook church emoticon Telephone Facebook Emoticon Envelope emoticon Scissors emoticon Toilet emoticon for Facebook Bath emoticon Red bikini undearwear emoticon for Facebook Lipstick emoticon

T-shirt emoticon Kimono emoji Dress emoticon Boots emoticon High heels emoticon Sandal emoticon Briefcase emoticon Handbag Tie emoticon for Facebook Top hat Facebook emoticons Womans hat emoji Crown emoticon Ring emoticon

No smoking Facebook emoticon Soccer ball emoticon Baseball emoticon Golf emoticon Football emoticon Basketball emoticon Tennis emoticon Billiard emoticon Target emoticon Skis emoticon Racing flags emoticon Finish line emoticon Trophy emoticon

Warning sign emoticon for Facebook No entry emoticon exclamation point Emoji Exclamation mark emoticon Red exclamation point emoticon Question mark emoticon Cross mark emoticon Cross mark Facebook emoji Multiplication Facebook symbol Heart suit emoticon Spades emoticon Diamond suit emoticon for Facebook Clubs suit emoticon

A-ok sign Dislike Emoticon Facebook Clenched Fist Emoticon Index finger emoticon High Five Emoticon Two hands reaching up Muscle arm Fist Emoticon A pair of hands clapping. Finger pointing up Index finger Finger pointing left emoticon Finger pointing down Emoticon

Broken Heart Emoticon Facebook Blue Heart Icon Green Heart Emoticon Yellow Heart Emoticon Purple Heart Emoticon Triple Heart Emoticon Stabbed Heart Cool heart icon Wrapped Heart Emoticon Sparkling Heart Icon Revolving hearts Emoji White heart in red square Love letter Facebook emoticon

Couple in love Lip Mark Emoticon Lips Emoticon Emoticon in love Emoticon Blowing A Kiss Kiss emoticon for Facebook Happy Facebook smiley red in face Smirking smiley Satisfied Smiling face for Facebook Big smile emoticon Disappointed emoticon Crying Emoji smiley for Facebook

Medic Facebook smiley Emoticon with cold sweat Fear Emoticon Relieved emoticon Sleepy smiley Scared Facebook Emoticon Emoticon screaming in fear Dizzy emoticon Emoticon Shedding Tears Angry face emoticon Emoticon with eyes wide open Astonished Emoticon Big Grin Emoticon

Tongue out and winking Tongue out emoticon Winking Emoticon Sad Face Unamused Emoticon Emoticon crying tears of joy Red Angry Emoticon Purple Devil Emoticon Alien Emoticon Green Monster Emoticon Ghost Emoticon Angel Emoji Girl with bunny ears

Guardsman Emoticon Man With Turban Santa Claus Emoticon Policeman Emoticon Construction Worker Emoticon Princess Emoticon Older Man Older woman Man emoticon Emoticon of woman Boy emoticon Girl emoticon for Facebook Baby Face

Blonde Girl Emoticon Boy and girl holding hands Man and woman holding hands Dancer Emoticon Ear Emoticon Nose Emoticon Eyes Emoticon Star Emoticon Moon Emoticon Facebook Music Note Emoticon Music Notes Emoticon Zzz Emoticon Fire Emoticon

Bell Emoticon Balloon Emoticon Happy New Year Emoticon Cocktail Glass Emoticon Beer Emoticon Beer Emoji Bottle emoticon Teacup emoticon Fork and knife emoticon Bread emoticon Frying Pan - Cooking emoticon French fries emoticon The food pot emoticon

Bowl of sushi Spaghetti food Steaming bowl Facebook cake emoticon Shaved ice Ice cream emoticon Hamburger Emoticon Red Apple Emoticon Strawberry Emoticon Orange Emoticon Watermelon emoticon Tomato icon Aubergine

Seedling Emoticon Palm Emoticon Cactus Emoticon Maple Leaf Emoticon Fallen Leaf Emoticon Fluttering Leaf Cherry Blossom Facebook Rose Emoticon Tulip Emoticon Sunflower Emoticon Hibiscus Emoticon Bouquet Emoticon Christmas Tree Emoticon

Puppy Emoticon Teddy Bear Emoticon Monkey Face Mouse Emoticon Hamster Emoticon Wolf Emoticon Tiger Emoticon Horse face Pig Emoticon Cat Emoticon Bunny Emoticon Poodle Emoticon Sheep Emoticon

Penguin face Koala Emoticon Cow Emoticon Wild boar Emoticon Chicken Emoticon Yellow Chick Bird Emoticon Elephant Emoticon Horse Emoticon Monkey Emoticon Camel Emoticon Dolphin Emoticon Whale emoticon

Tropical Fish Fish Emoticon Blowfish Octopus Seashell Emoticon Frog Face Snake Emoticon Bug Emoticon Wind Emoticon Wave Emoticon Droplets Emoticon Snowflake Facebook Emoticon Rainbow Facebook Emoticon

Phone emoticon Fax emoticon Speakers emoticon Emoticon of radio Camera Emoji Movie emoticon VHS emoticon Satellite Facebook TV Emoticon PC Facebook Emoticon Floppy disk emoticon CD or DVD Emoticon Tablet or smartphone emoticon

Present emoticon Carp streamers Anger symbol emoticon Nail Polish Emoticon Footprints Facebook Emoticon Clover Emoticon Graduation Hat Pumpkin Emoticon Skull emoticon Automated Teller Machine Money bag emoticon Dollar emoticon Yen bill

Bicycle emoticon Automobile emoticon Car Facebook emoticon Truck emoticon Bus emoticon Fire truck emoticon Police car emoticon Ambulance emoticon Taxi emoticon Train emoticon Tram car Speed train Station emoji

Speedboat emoji Ship emoticon Roller coaster Rocket emoji Ticket emoticon Bus stop sign Traffic lights Construction sign on road Barber sign Antenna signal No under 18 emoticon Vibration mode emoticon Phone off emoticon

Sunrise emoticon Sunrise over mountains Sunset emoticon Dusk emoji Starry night emoticon Snow mountain emoticon Japanese castle emoji Japanese building emoji Castle emoticon Bank emoticon Statue of Liberty emoticon for Facebook Ferris wheel emoticon Tokyo tower emoji

Hotel emoticon Love hotel emoji Office emoticon School emoticon Factory emoticon Hospital emoticon Department store emoticon Convenience store Wedding emoticon House emoji House emoticon Mailbox emoticon Mailbox with raised flag

Postbox emoji Mail emoticon for Facebook Incoming mail Facebok emoticon Memo sign School bag emoticon Open book emoticon Paint palette Microphone emoticon Megaphone emoticon Headphones emoticon Saxophone emoticon Trumpet emoticon Guitar emoticon for Facebook

Public address system Lock emoji Closed lock with a key Key Facebook emoticon Open lock emoticon Magnifying glass emoticon Light bulb emoticon Dollar sign for Facebook  Pistol emoticon Bomb emoticon Cigarette emoticon Pill emoticon Syringe emoji

Mask emoticon Clapper board Film role Restroom Mens emoticon Womens emoticon Child emoticon VS emoticon versus Up emoji Cool emoticon sign Wheelchair emoticon Curly loops sign WC emoticon

Congratulations emoticon Secret Facebook emoticon Free service symbol Available Facebook symbols Destination emoticon Finger point Full emoticon Sale emoticon Have nothing emoticon Month symbol Own emoticon Request emoticon Working emoticon for Facebook

Good bargain symbol Square symbol Circle Rightwards arrow Downwards arrow Leftwards arrow Upwards arrow Northeast arrow Northwest arrow Southeast arrow Southwest arrow Up right arrow Arrow pointing down right

Ribbon emoticon Closed umbrella emoji Droplet emoji Hammer Facebook emoticon Seat emoticon Part alternation mark Trident emoticon Noob sign Mahjong tile red dragon Gem stone Diamond emoticon Blue diamond emoji Orange diamond

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Chia Sẻ Chân Thành!

1 nhận xét:

Bạn sẽ có được một backlink dofollow ngay sau khi đăng comment. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến với bài viết này, hãy bình luận ngay nhé. Bạn vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu.