Thời gian: 1 Ngày Khởi hành: Hàng ngày Phương tiện: Ô tô  du lịch Giá từ: 800.000đ