Nhiều bạn hay nói với nhau rằng: "Facebook dạo này chán quá", "Nhìn cái New Feed Facebook của mày như bãi rác vậy", hay...
Dưới đây là danh sách đầy đủ của tất cả các biểu tượng cảm xúc Facebook . Như bạn có thể thấy, chúng ta có vô số biểu tượng cả...